Slide background

PRIVACY STATEMENT

Restaurant De Busjop is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar gasten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Restaurant De Busjop houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt Restaurant De Busjop uw gegevens vast. Restaurant De Busjop gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende *overeenkomst/reservering/verzoek, voor haar overige dienstverlening en om (nieuwe) gasten van (nieuwe) producten en diensten van Restaurant De Busjop op de hoogte te houden. Hierbij tracht Restaurant De Busjop rekening te houden met uw voorkeuren. Restaurant De Busjop koopt/verkoopt nooit informatie van/aan derden over u.

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Restaurant De Busjop. Dan laten wij uw gegevens hiervoor blokkeren.

Klikgedrag
Op de websites van Restaurant De Busjop worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Restaurant De Busjop haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Geheimhouding
Alle personen die handelen onder het gezag van Restaurant De Busjop, en toegang hebben tot de persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij zij door wetgeving of regelgeving verplicht worden informatie te verstrekken.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Restaurant De Busjop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datum
Ingaande op: 23-02-2018
Laatst bijgewerkt op: